Prisliste

Prisliste

NB nye priser! Etter lønnsforhandlingar gjekk tariffavtala opp frå og med 1.mai 2023. Avtalar som alleiere er bestemt får avtalt pris. Nye avtaler følgjer lista.

Fyrste møtet/bli kjend

Dette er ein samtale der vi saman snakkar om kva musikkterapi er og om det er noko for deg/dykk. Målet er å finne ut kva du/dykk vil ha ut av musikkterapien og korleis vi kan nå dette. Klarer vi å sette ein plan for forløpet er dette positivt.

650 NOK*

Timespris

Denne prisen er kor mykje eg tek for ein 60 min time.
Dette inneheld:
Planlegging og førebuing til time
Instrument (innkjøp/vedlikehald)
Noter/songark/permar
Musikkterapi - samspel, lytting, speling av instrument og song
Opplæring av instrument

Samtale og sosial opplæring (med meg og i gruppetilbod når dette blir aktuelt).

775 NOK**

Pakketilbod 10 timar

Eit tilbod som inneheld 10 timar fordelt utover ei periode:

Fordelt på 20 møter (30 minutt per møte)

Fordelt på 10 møter (60 minutt per møte)  - Anbefalt

Fordelt på 5 møter (120 minutt per møte)

6750 NOK

Gruppetilbod

Eit tilbod for deg som ynskjer å delta i mindre gruppe og utfordre deg samspelmessig og sosialt. Dette tilbodet vil endre seg ut i frå kven som meldar seg på og kva dei vil.
 
Dette kan vera:

Lyttesirkel - ein trygg stad der alle får moglegheit til å dele song som betyr noko, og fortelja om denne viss ein vil.


Trommesirkel - ein stad der samspelet er i fokus. Utfordringar rytmisk og sosialt


Samspel, band -  dette er eit tilbod for deg som kunne tenkt deg å spele i eit band, men ikkje føler deg komfortabel i andre tilbod. Har du instrument sjølv er dette flott.  

Pris kan diskuterast

 

Spleleoppdrag

Som musikkterapeut er eg også open for speleoppdrag under diverse tilstelling av ulike størrelse.


Dette kan vera:
Juletrefest og/eller andre liknande tilstellingar¤
Konsert/del av konsert
Underhalding på møte


Ut i frå kor mange låtar og kva tilsettinga er vil eg vurdere kva pris som blir sett. Til dømes tek eg 1000,- for å spele 2-3 låter.


¤ Ved t.d. juletrefest på institusjon/avdelingar kan dette gå under musikkterapi, sjå timessats.

1000-3000 NOK


*Då dette er eit tilbod innanfor innanfor helsa og musikk (kultur) vil det ikkje koma momstillegg på prisane. 
** Timesprisen har utgangspunkt i tariffavtale og årslønn for nyutdanna lektor med masterutdanning:
(523 800 kr *1,368)/1950=373,78 kr. (per september 2022)
(592 100 kr *1,368)/1950=415,38 kr.  (per mai 2023)

For per time reknast det ein time førebuing:
373,78 kr*2=747,56 kr. (september 2022)
415,38 kr*2=830,76 kr. (mai 2023)