Kalender


Sjølv med ein varierande kvardag så har eg nokre faste tidspunkt eg er oppteke:

Måndagar:  13:30-14:30 (oddetalsveker) (Vågåmo).
                   19:00-21:30 (Heidal)
Tysdagar:   11:00-12:00 (Sel). 
                   15:00-18:30 (Otta).
Torsdagar: 18:00-22:00 (Lalm).

 Tidspunkt utanom desse er eg i utgangspunktet ledig, så ta kontakt.


Eg er ute i permisjon frå 29.april til 20.desember, men ta gjerne kontakt likevel.