Kontakt 

Høyres dette interessant ut? Ta kontakt med meg!


Som masterstudent ved Norges Musikkhøgskole skulle vi skrive ein masteroppgåve med tema om noko vi interesserte oss for. Nå er mi masteroppgåve publisert på nettstaden til NMH, så sjekk denne gjerne ut:

https://hdl.handle.net/11250/3030348  


Les også andre masteroppgåver frå NMH, viss du er interessert i å vete meir om bruk av musikkterapi i ulike område (søk etter emne):

https://nmh.brage.unit.no/nmh-xmlui/handle/11250/172459 

Kari Irene Olstad / Musikkterapeut

Haldar til: Heidal, Sel kommune

Instagram: gudbrandsdalmusikkterapi

Mastergrad i Musikkterapi frå Norges Musikkhøgskole
Bachelor i Musikk og Helsa frå Ansgar Høgkole

Om Meg:

Mitt namn er Kari Irene, er 25 år og har budd i Gudbrandsdalen heile livet utanom studietida. I juni 2022 uteksaminerte eg frå Norges Musikkhøgskole, Oslo, med ein mastergrad i Musikkterapi.

Heilt frå eg byrja på skulen har interessa for musikk og det å hjelpe menneske vore stor. Med bakgrunn i eit korpsmiljø der alle fekk vera med uansett kven dei var og uansett nivå, har dette sett preg på korleis eg tenkjer i dag. I staden for å sjå etter sjukdom og problem hos menneske, ser eg etter ressursar og moglegheitar som kan brukast til å gje ein betre kvardag. Derfor vart musikkterapi ein naturleg veg for meg å gå.

Utanom ein master i musikkterapi har eg ein 3-årig bachelor i Musikk og Helsa, uteksaminert i 2020 frå AnsgarHøgskole, Kristiansand. I løpet av studietida bygde eg opp ei kompetanse innanfor relasjon og kommunikasjon i saman med å bruke musikk og musikkterapi for og med personar med ulike behov. Dette innebar blant anna spesialpedagogikk, eldreomsorg og rus- og psykisk omsorg.

Denne kompetansa kom også til nytte som sommarvikar ved ulike institusjonar som pleiemedarbeidar og assistent. Elles har eg erfaring som trompetinstruktør i korps og privatlærar i ulike fag i grunnskulen og vidaregåande.

Ved sidan av å vera terapeut er eg ivrig musikar i det lokale kultur- og musikkmiljøet og aktiv korpsmusikant. Eg likar også gå tur i naturen, dyrehald og det å møte nye menneske både digitalt og fysisk.

Dette jobbar eg med :

Gudbrandsdal Demenskor

Blanda kor for personar i Gudbrandsdalen. Eit lågterskeltilbod med kjende og kjære songar. Regi av Sel Demensforening

Årgangsklangen

Eldrekor i Vågå. Lågterskeltilbod.
Regi av Frivilligsentralen i Vågå kommune.

Gruppesong

Tilbod lagt til rette for gruppa.
Kan legge til fysisk aktivitet, allsong og lytting.

Ein-til-ein

Personentrert musikkterapi lagt til rette for kvar enkelt klient.

Messingopplæring

Underviser i messinginstrument i regi av Lalm Musikkforening. Både trompet og baryton.

Speleoppdrag

Tar på meg alt frå små-oppdrag på 2-3 songar til konsertar og tilstellingar.